Opdater dine kontakt data

*   Din e-mail:
     Fornavn:
     Efternavn:
     Adresse:
     Postnummer:
     By:

*   Boligstørrelse:    
Antal i husstand:
    
Indflytning:    
Lejlighedstype:


    
Bil:
    
Social:
    
Studiekreds:

Fremtidens beboer

Interesseret?

Der oprettes ventelister for at kunne bo og leve i Snestrup Have. Man kan komme i betragtning og blive skrevet op som interesseret lejer i Snestrup Have, hvis man er enlig eller som par, hvor mindst den ene er mellem 55 og 65 år. Man vil kunne flytte ind i aldersintervallet 55 til 70 år (i etape 1, dog 55 til 75 år), og blive boende lige så længe man selv ønsker det. Hvis man ikke er blevet tilbudt en lejlighed inden man er fyldt hhv 70 og 75 år, vil man automatisk blive slettet fra listen. Baggrunden for dette er at sikre at alderssammensætningen af beboerne bliver så spredt som muligt.