Hvem står bag

Historien

Vi lægger store og vidtspændende anstrengelse for at komme helt i mål med den vision som du har læst om her på siden. Undervejs vil der være en række forhindringer, som på den ene eller anden måde, vil kunne påvirke fuldførelsen og resultatet. Herunder tænker vi bl.a. på den endelige lokalplan, grundens beskaffenhed, projektets høje kvalitetsniveau, service og aktivitetsudvalg, – og så alt det der ikke kan forudses.

Kombineret med et mål om at huslejen skal være attraktiv gør, at nogle ting måske må tænkes om eller om-projekteres undervejs. Overordnet vil Snestrup Have blive et særdeles attraktivt og spændende seenager bofællesskab, og der vil blive lagt meget store kræfter i at få visionen opfyldt, også selvom der måtte komme ændringer til visionen undervejs.

Med dette lille forbehold, ønsker Snestrup Have de kommende bofæller VELKOMMEN.

Ideen

Ideen til og grundlaget for Snestrup Have blev støbt af søskendeparret Henrik og Jesper Nygaard i 2018 og blev skabt ud fra en personlig drøm om at leve i en højere forstand af samhørighed og sætte et bedre aftryk på kloden. Kun ved at dele vores fælles ressourcer, forbruger vi samlet mindre, smider mindre ud, og efterlader jorden fremadrettet, i en bedre stand. Når det handler om bofællesskaber så er det fællesspisning og Café-huset der er grundlaget i sammenholdet.

Visionen

Men også forholdet til og det at leve med naturen og i respekt for miljøet skal afspejle fællesskabet i Snestrup Have. Udviklingen, opførelsen og driften varetages af Snestrup Have ApS. Selskabet er en realistisk og fremadsynet virksomhed, der er ejet af Henrik og Jesper og som er stiftet til formålet. Det drejer sig om at bruge sin sunde fornuft og Snestrup Have vil være de attraktive lejeboliger for seenagere, med faciliterede aktiviteter og frivilligt bofællesskab som omdrejningspunktet.
Fremtidens beboer

Interesseret?

Der oprettes ventelister for at kunne bo og leve i Snestrup Have. Man kan komme i betragtning og blive skrevet op som interesseret lejer i Snestrup Have, hvis man er enlig eller som par, hvor mindst den ene er mellem 55 og 65 år. Man vil kunne flytte ind i aldersintervallet 55 til 70 år (i etape 1, dog 55 til 75 år), og blive boende lige så længe man selv ønsker det. Hvis man ikke er blevet tilbudt en lejlighed inden man er fyldt hhv 70 og 75 år, vil man automatisk blive slettet fra listen. Baggrunden for dette er at sikre at alderssammensætningen af beboerne bliver så spredt som muligt.