november 6, 2020

Snestrup Have kan sætte en spade i jorden i første kvartal af 2021

Fremtiden for Snestrup Have ser lys ud. Efter at Odense Kommune har afsluttet høringen af den kommende lokalplan for området på Pårupvej 7, er lokalplanarbejdet gået ind i sin sidste fase. Hvis alt går efter tidsplanen, så kan lokalplanen godkendes af Odense Kommune i januar 2021, og derefter kan der udstedes byggetilladelse og byggeriet kan starte op.

Sideløbende med den sidste del af lokalplanarbejdet, afsøges markedet for leverandører og entreprenører, så alt kan være aftalt og være klar, når den endelig byggetilladelse er udstedt.

Snestrup Have kommer i alt til at bestå af 152 lejligheder, som vil være i tre størrelser; 73 m2, 92 m2 og 107 m2., med huslejeniveauer på cirka 8.000, 9.000 og 10.000 pr. måned. De opføres i 3 faser, med cirka 50 lejligheder ad gangen. Første fase vil forventelig være klar til indflytning i slutningen af vinteren 2021-2022.

Er du 55+ og klar til at nyde dit livs efterår i et serviceret fællesskab med ligesindede, så vil Snestrup Have være stedet hvor der naturligt opstår nærhed og glæde.

Katherine Hall
author
Fremtidens beboer

Interesseret?

Der oprettes ventelister for at kunne bo og leve i Snestrup Have. Man kan komme i betragtning og blive skrevet op som interesseret lejer i Snestrup Have, hvis man er enlig eller som par, hvor mindst den ene er mellem 55 og 65 år. Man vil kunne flytte ind i aldersintervallet 55 til 70 år (i etape 1, dog 55 til 75 år), og blive boende lige så længe man selv ønsker det. Hvis man ikke er blevet tilbudt en lejlighed inden man er fyldt hhv 70 og 75 år, vil man automatisk blive slettet fra listen. Baggrunden for dette er at sikre at alderssammensætningen af beboerne bliver så spredt som muligt.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram